Esma-ül Hüsnâ Anlamları ve Dua Adedi

2010-09-04 15:06:00


Allah-(66)  Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.

Er-Rahmân-(298) Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.

Er-Rahîm-(258)  Maddî ve manevî rızka nail olmak.

El-Melik-(90)  Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.

El-Kuddûs-(170) Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.

Es-Selâm-(131) Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.

El-Mü'min-(137) Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.

El-Muheymin-(145)İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.

El-Aziz-(94) Düşmanlara galip gelmek.

El-Cebbâr-(206) İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.

El-Mütekebbir-(662) İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.

El-Hâlık-(731)İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.

El-Bâri-(214)  İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.

El-Musavvir-(336) Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.

El-Gaffâr-(1.281)Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.

El-Kahhâr-(306) Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.

El-Vehhâb-(14)  Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.

Er-Rezzâk-(308) Bol rızıklı bir ömür geçirmek.

El-Fettâh-(489) Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.

El-Alim-(150) İlim zenginliği için.

El-Kâbid-(903) Zalimin zulmünden kurtulmak.

El-Bâsit-(72) Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.

El-Hafid-(1.481) Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.

Er-Rafi'-(351) İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.

El-Muiz-(117) Fakir ve zelillikten kurtulmak.

El-Muzil-(770) Düşmanları zelil etmek.

Es-Semi'-(180) Duaların kabul olması.

El-Basir-(302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak.

El-Hakem-(68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.

El-Adl-(104) Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.

El-Latîf-(129) Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.

El-Habîr-(812) Hafıza ve idrakin genişlemesi.

El-Halîm-(88) Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.

El-Azîm-(1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.

El-Gafûr-(1.286) Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.

Eş-Şekûr-(526) Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.

El-Aliyy-(110) Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.

El-Kebîr-(232) Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.

El-Hafîz-(998) Nefsinin ve malının korunması.

El-Mukît-(550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.

El-Hasîb-(80) Herkese karşı açık alınlı olmak.

El-Celîl-(73-5.329) Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.

El-Kerîm-(270) Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.

Er-Rakîb-(312)Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.

El-Mücîb-(55-3.025) Duaların kabul olunması.

El-Vâsi'-(137) Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.

El-Hakîm-(78-6.084) İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.

El-Vedûd-(20-400) İnsanların sevgisini kazanmak.

El-Mecîd-(57-3.249) İzzet ve şerefin artması.

El-Bâis-(573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.

Eş-Şehîd-(319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.

El-Hak-(108)Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.

El-Vekîl-(66) Allah'tan her türlü yardım görmek.

El-Kavî-(116) Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.

El-Metîn-(500) Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.

El-Veliyy-(46-2.116) Her işte Allah'ın yardımını istemek.

El-Hamîd-(62-3.844) Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.

El-Muhsî-(148) Zekânın kuvvetli olması.

El-Mübdi-(57) Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.

El-Muîd-(124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.

El-Muhyî-(68) İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.

El-Mumît-(490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.

El-Hay-(18-324) Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.

El-Kayyûm-(156) Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.

El-Vâcid-(14-196) Aradığını ve kaybettiğini bulmak.

El-Mâcid-(48) Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.

El-Vâhid/El-Ehad-(19-3.669) Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.

Es-Samed-(134) Hiç kimseye muhtaç olmamak.

El-Kâdir-(305) İstediğini yapmaya güç yetirmek.

El-Muktedir-(744) Her işte başarılı olmak.

El-Mukaddim-(184) Daima yükselmek.

El-Muahhir-(847)Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.

El-Evvel-(37) Her hayır işinde birinci olmak.

El-Âhir-(801) Ömrün uzun olması.

Ez Zâhir-(1.106) Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.

El-Müteâlî-(551) İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.

El-Bâtın-(62) Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.

El-Vâlî-(47) Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.

El-Berr-(202) Her halukarda iyilik bulmak.

Et-Tevvâb-(409)Tövbelerin kabul olması.

El-Müntekım-(630) Zulüm ve fenalıklardan korunmak.

El-Afuvv-(156) Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.

Er-Raûf -(287) Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.

Mâlikü'l-Mülk-(212) Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.

Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm-(1.100) İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.

El-Muksit-(209) Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.

El-Câmi-(114) Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.

El-Ganî-(1.060)  Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.

El-Muğnî-(1.100) Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.

El-Mâni'-(161) Kaza ve belalardan emin olmak.

Ed-Dârr-(1.001) Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.

En-Nâfi' -(201)Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.

En-Nûr-(256) Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.

El-Hâdî -(20-400)Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.

El-Bedî' -(86) Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.

El-Bâkî -(113)  Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.

El-Vâris -(707)  Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

Er-Reşîd- (514) Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.

Es-Sabûr- (298) Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

Sayıların aynı olması şart değilmiş; fazla ve ya eksik olabilir ama söylendiği üzere olursa daha makbulmuş. Ve görüldüğü üzere de tanrı ismi yok, tanrı denmesini sevmiyorum.24177
0
0
Yorum Yaz